fbpx

Muligheden for,
at din stemme bliver
hørt, slutter om

DAGE
TIMER
MIN
SEK
HØRINGSPERIODEN ER SLUT

Hvad betyder det
nye forslag egentlig?

Hvad betyder det nye forslag egentlig?

Eksempler på ulovlige altaner jævnfør det fremlagte forslag på altanretningslinjer

Vi kan alle
gøre en forskel

Vi kan
alle gøre
en forskel

Socialdemokratiet, Enhedslisten og Alternativet vil stramme altanreglerne i København yderligere, stik imod titusindvis af københavnske borgeres ønske.

Sådan bliver du også hørt

Den 8. oktober 2020 blev der i Borgerrepræsentationen stemt om de skærpede altanregler, som fra nu og frem til slutningen af november er i en 8 ugers høringsperiode, hvor lokaludvalgene og forskellige interessenter, som blandt andet omfatter arkitektvirksomheder samt almene boligforeninger, ejer-, lejer- og andelsboligforeninger, skal afgive høringssvar om forslagene.

Når altanretningslinjerne bliver sendt i høring, kan udvalgte interessenter indsende et høringssvar. Man kan altså ikke som almindelig borger indsende et høringssvar, men man skal derimod gå igennem den organisation som repræsenterer lige netop din boligforening. Afhængig af din boligform kan det være fx: ABF, Ejendomsforeningen Danmark, LLO, Lejerbo, KAB eller lignende.

Din underskrift gør en forskel

Lys og luft har oprettet en underskriftindsamling, der har til formål at få stoppet de forslåede retningslinjer og i stedet beholde de nuværende, som kun er 3 år gamle, fungerer fint, og allerede tager de forbehold til arkitektur og naboer, der bør tages.

Ved høringens afslutning ultimo november, vil samtlige underskrifter blive overdraget til politikerne, sammen med de andre høringssvar, som vil blive lavet henover de 8 uger høringen varer. Du kan hjælpe og din underskrift gør en forskel.

HAR SKREVET UNDER INDTIL VIDERE
Breaker med altaner og det gode altanliv
Breaker med altaner og det gode altanliv

FAQ

Følgende er tænkte eksempler og vi svarer på baggrund af de informationer, vi har til rådighed.

Har de nye retningslinjer indflydelse på vores igangværende altanprojekt?

På baggrund af de forslåede retningslinjer, er det ikke klart, hvornår de ville træde i kraft eller glæde fra, hvis det bliver vedtaget. Vi kan derfor ikke garantere, at det ikke har en indflydelse på dit igangværende altanprojekt.

Hvor stor kan min altan blive, hvis de nye retningslinjer bliver vedtaget?

Med de forslåede retningslinjer vil du mod gården maks kunne få en altan med en dybde på 130 cm, hvor du med de nuværende kan få en altan med en dybde på op til 150 cm. Og hvor din altan før, med den længde, måtte dække op til 3 vinduer, må den nu kun dække op til 2 vinduer. De største altaner vil derfor, med de forslåede retningsningslinjer, blive 22% mindre, end de største kan blive i dag.

Mod gaden er det helt anden sag. Der skal du bare være glad, hvis du kan få lov at få en fransk altan.

Jeg har en altan, som med de nye retningslinjer, ikke ville være tilladt - hvad sker der med den?

Bare rolig – har du allerede en altan, som du elsker, vil den ikke blive påvirket af de nye retningslinjer.

Må jeg stadig få en altan mod gaden?

Hvis du har mindre end 8 meter til modståendebygning eller din bygning er fra før 1856 eller din bygning er en SAVE-3 eller din facade har mange dekorationer eller det er en ældre facade i en smal gade eller der er afskårne gadehjørner, så nej. Der er altså med de forslåede retningslinjer meget større krav og hensyn, som skal tages, når der monteres en altan mod gaden.

Hvis du ikke opfylder nogle af ovenstående, kan du, hvis der er mellem 8 og 14 meter til modstående bygning få en altan med en dybde på op til 60 cm, og hvis der er mere end 14 meter til modstående bygning, kan du få en altan med en dybde på op til 90 cm.

Dette er stadig med et krav om, at placering af altanerne sikrer symmetri og en god helhedsvirkning. Derudover tillades der ikke huller i ranker af altaner ikke på bygninger fra før 1930.

Jeg bor i stuen - kan jeg stadig få altan med de nye retningslinjer?

Altaner i stueetagen tillades ikke længere med de forslåede retningslinjer, da der skal være en minimum frihøjde på 2,8 m, hvilket almindeligvis er højden op til 1. sal. Dog vil det stadig, i nogle tilfælde, være muligt med en trappenedgang til terræn.

Artikler