fbpx

Hvem er lysogluft.nu?

Lysogluft.nu er et initiativ som er skabt af interesseorganisationen for altanfirmaer, under Dansk Industri.

Hvad betyder forslaget om de nye retningslinjer?

Socialdemokratiet, Enhedslisten og Alternativet vil stramme altanreglerne i København mere, end hvad de i forvejen er, stik imod titusindvis af københavnske borgeres ønske. 

I begyndelsen af september kom Teknik og Miljøforvaltningen med et forslag til nye altanretningslinjer. Initiativtagerne til forslaget er Marcus Vestager (S) og Fanny Broholm (Alternativet). Det bakkes i øvrigt op af Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten, som er Borgmester for Teknik- og Miljøudvalget. Forslagene til yderligt skærpede retningslinjer er mange, men det overordnede formål er at begrænse muligheden for en stor del af de kommende altaner i byrummet. Og motivationerne er en blanding af en holdning om, at altaner ikke pynter i gadebilledet, at borgerne hellere skal benytte sig af offentlige fællesarealer, når de vil ud, samt en overbevisning om, at altaner skaber ulighed.

Forslaget går overordnet ud på, at skærpe reglerne for altanlivet i København, og at altaner mod gården skal være mindre ligesom det skal være langt sværere at få en altan der vender mod gaden – og i mange tilfælde helt umuligt.

Den 8. oktober stemmes der i Borgerrepræsentationen om de skærpede altanregler, og hvis det bliver vedtaget, kommer der en 8 ugers høringsperiode hvor lokaludvalgene og forskellige interessenter, som blandt andet omfatter arkitektvirksomheder samt almene boligforeninger, ejer-, lejer- og andelsboligforeninger, skal afgive høringssvar om forslagene.

Hvis forslaget om de nye retningslinjer bliver vedtaget, vil det uden tvivl betyde færre altaner. Særligt på Østerbro, hvor der er mange gamle ejendomme, vil borgerne blive ramt og have svært ved at få tilladelse til at etablere altaner. Forslaget vil også medføre, at den tilladte dybde af tilladte altaner, både mod gaden og ind mod gården, bliver mindre. Så på de altaner der rent faktisk bliver godkendt, vil det være svært at gøre de ting som man drømmer om.

Altaner er utroligt populære i disse år, hvor ansøgninger om at opføre altaner i ældre ejendomme er stærkt stigende. Altaner giver mere kvalitet i hverdagen, og kan blandt andet være med til, at for eksempel børnefamilier bliver boende i byen i stedet for at flytte ud til forstæderne.

Det er meget svært at se, hvordan det kan være i borgernes interesse at få mere restriktive regler, når det kommer til altaner. Interessen for altaner er så enorm i disse år og værdien ved at få en altan så stor, at det ikke giver nogen mening at indføre et regelsæt, som vil begrænse byens borgere i at leve det liv de ønsker.